Start / Obavještenja - Medicinski fakultet / Predstavnici Medicinskog fakulteta UIS-a učestvovali na 5. Evropskom kongresu imunologa u Amsterdamu

Predstavnici Medicinskog fakulteta UIS-a učestvovali na 5. Evropskom kongresu imunologa u Amsterdamu

Kongres Evropskog udruženja imunologa (European Federation of Immunological Societies, EFIS) održan je od 2. do 5. septembra 2018. godine u Amsterdamu (Holandija) u modernom kongresnom centru “Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre“.  Evropski kongres imunologa 2018. jedan je od najvećih imunoloških kongresa na svijetu na kome je bilo više od 3.000 učesnika.

Naučni program se fokusirao na pet glavnih oblasti iz imunologije: ‘Imunski razvoj i diferencijacija’, ‘Tumorska imunologija i terapija’, ‘Autoimunost, alergija i transplantacija’, ‘Infekcije i mikrobiološka imunska regulacija’ i ‘Imunoekonomija – tehnološki napredak i obrada velikog broja podataka’.

Na kongresu su promovisani novi vodiči, bilo je više od 300 ekspertskih sesija i više od 2.500 apstrakta koji doprinose napretku imunologije širom svijeta.

Sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Medicinskog fakulteta u Foči, učestvovalo je dva doktora medicine i jedan doktor stomatologije, čiji su radovi dijelovi njihovih doktorata, i jedan student osnovnih studija medicine, koji je prezentovao studentski naučni rad. Svi učesnici rade u Centru za biomedicinske nauke, laboratoriji za imunologiju i biologiju ćelije. Kongresu je prisustvovao i  rukovodilac trećeg ciklusa studija i Centra za biomedicinske nauke akademik prof. dr Miodrag Čolić, zajedno sa predavačem na trećem ciklusu studija doc. dr Sergejom Tomićem. Učesnici kongresa bili su:

  1. Akademik prof. dr Miodrag Čolić
  2. Doc. dr Sergej Tomić
  3. Asistent dr Bojan Joksimović,
  4. Asistent dr Miloš Vasilјević
  5. Caradnik u nastavi dr Marina Milinković
  6. Student osnovnih studija Petar Vidović

Za prezentaciju na Kongresu bila su prihvaćena četiri rada:

  1. Prostaglanin-E2 potentiate the suppressive functions of human GM-CSF/IL-6-induced myeloid-derived suppressor cells in vitro.

Joksimovic1, M. Bekic2, M. Vasiljevic1, M. Milanovic3, D. Vucevic3, S. Tomic2, M. Colic,1,2,3.

1Medical Faculty Foca, University of East Sarajevo, Foca, Bosnia and Herzegovina, 2Institute for the Application of Nuclear Energy, Belgrade, Serbia, 3Medical Faculty of the Military Medical Academy, University of Defence, Belgrade, Serbia.

     2. Immunomodulatory properties of cellulose nanocrystals depend on their functionalization

Vasiljevic1, M. Bekic2, B. Joksimovic1, D. Mihajlovic3, M. Milanovic3, I. Majstorovic3, D. Vucevic3, S. Tomic2, M. Colic1,2,3.

1Medical Faculty Foca, University of East Sarajevo, Foca, Bosnia and Herzegovina, 2Institute for the Application of Nuclear Energy, Belgrade, Serbia, 3Medical Faculty of the Military Medical Academy, University of Defence, Belgrade, Serbia.

    3. Mesenchymal stem cells from healthy human gingiva produce lower levels of IL-6 compared to their counterpart from chronic periodontitis

Milinković1, M. Markovic2, I. Majstorovic2, M. Milanovic2, S. Zečević1, S. Todorovic1, M. Colic1,2,3.

1University of East Sarajevo, Medical Faculty Foca, R.Srpska, BiH, Foca, Bosnia and Herzegovina, 2University od Defence in Belgrade, Medical Faculty of the Military Medical Academy, Belgrade, Serbia, Belgrade, Serbia, 3Institute for Application of Nuclear Energy, Belgrade, Serbi, Belgrade, Serbia.

   4. Modulation of Th17 response in cultures of human peripheral blood mononuclear cells

Vidović1, S. Tomić3, M. Bekić3, M. Milanovic2, S. Rakočević1, D. Vučević2, M. Čolić1,2,3 1University of East Sarajevo, Medical Faculty in Foca, Foča, Bosnia and Herzegovina, 2University of Defense in Belgrade, Medical Faculty of the Military Medical Academy, Belgrade, Serbia, 3Institute for Application of Nuclear Energy, Belgrade, Serbia.