Start / Sva Obavještenja / Poziv za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku: „Usluge restorana za Dane fakulteta“ na lokaciji opštine Pale, za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Poziv za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku: „Usluge restorana za Dane fakulteta“ na lokaciji opštine Pale, za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Poziv