Dnevna arhiva: 29. августа 2018.

Objavlјena publikacija „Naučno – istraživački potencijali Univerziteta u Istočnom Sarajevu„

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavio je publikaciju pod nazivom „Naučno – istraživački potencijali Univerziteta u Istočnom Sarajevu„ u kojoj su predstavlјene laboratorije i tehničke mogućnosti Univerziteta. Dio nastavnog i istraživačkog procesa na Univerzitetu odvija se u laboratorijama opremlјenim visoko-tehnološki modernom opremom koja služi za realizaciju naučno-istraživačkih i stručnih zadataka. Osim …

Pročitajte

Objavlјena Strategija internacionalizacije Univerziteta 2018 – 2023

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavio je Strategiju internacionalizacije Univerziteta koja predstavlјa izuzetno važan strateški dokument čiji je osnovni cilј definisanje smjera u kojem treba da se kreće Univerzitet kada je riječ o međunarodnoj prepoznatlјivosti Univerziteta, povećanju dolazne i odlazne mobilnosti, vidlјivosti naše akademske porodice i sl. Kreirajući ovaj dokument, Kancelarija …

Pročitajte

Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku”

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini. Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku imaju: akademije nauka i umjetnosti, univerziteti, naučnoistraživački instituti kao i pojedinci, preko ministarstava nadležnih za nauku i Vlade Brčko …

Pročitajte