Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale

Prilog: Оglas (PDF)