Start / Sva Obavještenja / Drugi upisni rok na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Drugi upisni rok prvog i drugog ciklusa studija organizovaće fakulteti/akademije Univerziteta u Istočnom sarajevu koji u prvom roku nisu upisali planirani broj studenata.

Prijavlјivanje kandidata počinje 27.08.2018. a završava 05.09.2018. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 07.09.2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/akademijama.

Objavlјivanje rezultata konkursa je do 10.09.2018. godine do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14.09.2018. godine.

Upis primlјenih kandidata počinje 17.09.2018. godine, a završava 19.09.2018. godine.

KONKURS

POSEBNE ODREDBE