Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka agencijskih usluga za organizovanje stručne ekskurzije u Rusiju“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka (PDF)