KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog  ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 5. i  6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18),  Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija od 07.06.2018.godine, na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2018/2019. godini,  raspisuje se:

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog  ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

KONKURS

POSEBNE ODREDBE ZA KONKURS PRVI I DRUGI CIKLUS