Raspisan konkurs za prijem 25 novih asistenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu danas je raspisao konkurs za prijem 25 novih asistenata na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić rekao je da, zahvaljujući racionalizaciji koja je urađena na Univerzitetu početkom godine, u finansijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima sasvim dovoljno sredstava za redovno isplaćivanje plata trenutno zaposlenima i za prijem novih asistenata.

„Uz to, i sve druge obaveze, kao što je prekovremeni, honorarni i dopunski rad, Univerzitet redovno isplaćuje od nove godine pa zaključno sa martom mjesecom“, rekao je rektor Pašalić.

Prema riječima rektora, na prijem najboljih studenata za asistente na Univerzitetu obavezuje i Povelja o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima u Republici Srpskoj, koja je potpisana pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske 2012. godine.

„Ova povelja, između ostalog, obavezuje da se primaju najbolji kadrovi, među kojima se apostrofiraju najbolji studenti, odnosno studenti generacije. Sve u skladu sa zakonom, na osnovu javnog konkursa, u radni odnos će biti primljeni najbolji po rezultatima u školovanju i radu na Univerzitetu. Svi izbori će biti dostupni javnosti“, naglasio je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić.

Prilog: Konkurs