Posljednji pozdrav prof. dr Pavlu Kaluđerčiću (1935-2018)

Sahrana uglednog profesora će se obaviti na groblјu Bare u Sarajevu, u srijedu, 9. maja, u 13.30 časova.

Povorka će krenuti ispred pravoslavne kapele.

Komemoracija će se održati u četvrtak, 10. maja, u 11.00 časova u sali za sjednice ETF-a u Istočnom Sarajevu.

Profesor na Elektrotehničkom fakultetu i nekadašnji dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr Pavle Kaluđerčić preminuo je 3. maja 2018. godine, u 83. godini života.

Pavle Kaluđerčić je rođen u Sarajevu 1935. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je ETF na Univerzitetu u Beogradu (1958), a doktorirao tehničke nauke na Sveučilištu u Zagrebu (1972).

Tokom karijere bio je aktivno prisutan u akademskim i profesionalnim krugovima. Radio je na domaćim i inostranim univerzitetima kao vanredni i redovni profesor, a obavlјao je i dužnost dekana na Mašinskom fakultetu u Sarajevu u jednom mandatu, a radio je u industrijskim istraživačko-razvojnim centrima u zemlјi (IRCA “Energoinvest” Sarajevo) i u inostranstvu Landis&Gir- Zug. Švajcarska).

Profesor Kaluđerčić je aktivno sarađivao sa partnerima u industriji. Vodio je ili učestvovao u realizaciji nekoliko projekata. Predavao je u Sarajevu, Nјemačkoj, Podgorici, Zagrebu i Švajcarskoj.

Autor je 56 naučnih radova objavlјenih u časopisima, jedanaest udžbenika, tri patenta i desetak eseja.