Uspješno održan međunarodni simpozijum „Novi horizonti 2017″ na Saobraćajnom fakultetu Doboj

Saobraćajni fakultet Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu bio je domaćin šestog po redu naučnog skupa “Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2017”, održanog 17. i 18. novembra, koji je okupio učesnike sa šest kontinenata, odnosno 18 država, a objavlјena su 82 rada u čijem je kreiranju učestvovalo 206 autora.

Nakon pozdravne riječi dekana Saobraćajnog fakulteta doc. dr Zorana Ćurguza, skup je svečano otvorio prvi zamjenik generalnog direktora Instituta za istraživanje i projektovanje u želјezničkom saobraćaju iz Moskve Jefim Naumovič Rozenberg.

U okviru konferencije potpisani su memorandumi o saradnji između Saobraćajnog fakulteta iz Doboja sa jedne strane te Univerziteta za nauku i tehnologiju iz Irana i Instituta za istraživanje i projektovanje u želјezničkom saobraćaju iz Moskve sa druge strane.

Takođe, potpisan je ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom „X Ekspres“, koja je bila generalni sponzor skupa.

Skupu su prisustvovali generalni direktor Želјeznica Republike Srpske Dragan Savanović, direktor agencije za bezbjednost Saobraćaja Republike Srpske Milija Radović, prorektor za lјudske resurse UIS-a prof. dr Perica Gojković, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj UIS-a prof. dr Slaviša Molјević, kao i ugledni profesori univerziteta iz Irana, Južnoafričke Republike, Slovačke, Austrije, Finske, Makedonije, Hrvatske, Srbije, BiH, te ostali brojni gosti.