Start / Sve Aktuelnosti / Radna grupa za Zapadni Balkan Evropskog komiteta regija posjetila Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Radna grupa za Zapadni Balkan Evropskog komiteta regija posjetila Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je posjetila Radna grupa za Zapadni Balkan Evropskog komiteta regija predvođena predsjedavajućim Francom Šausbergerom.

Šausberger je istakao da su članovi Radne grupe željeli posjetiti Univerzitet u Istočnom Sarajevu kako bi se bolje informisali o tome kako mladi u BiH razmišljaju o pristupanju Evropskoj uniji.

„Prijatno smo iznenađeni kako mladi gledaju na put ka Evropskoj uniji, da nemaju problema na nacionalnom nivou, spremni su da studiraju vani i miješaju sa studentima drugačijih klutura što daje pozitivnu nadu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina“, istakao je Šausberger.

Napominjući da je veoma važna uloga Univerziteta u pogledu pomoći lokalnim zajednicama, Šausberger je pohvalio pogled prorektora za međunarnodnu saradnju i osiguranje kvaliteta UIS-a prof. dr Dejana Bokonjića da univerziteti mogu mnogo pomoći opštinama, pogotovo u pripremi projekata za evropske fondove.

„Iskustva zemalja koje su već pristupile Evropskoj uniji pokazala su da administracija ne može sama da priprema projekte, te se tako gubi dosta sredstava koja su dostupna zemljama samo ako znaju kako da ih iskoriste“, naglasio je Šausberger.

Prorektor Bokonjić je istakao da predstavnici Univerziteta prostor za djelovanje vide u saradnji sa lokalnim zajednicama.

„Mi smo prema tome veoma orjentisani naročito kroz Strategiju razvoja 2015-2017. godine. Orjentišemo se ka razvoju privrede kroz saradnju sa predstavnicima privrednog sektora, tj. osluškujemo potrebe lokalnih zajednica. Uloga Univerziteta u Istočnom Sarajevu nije samo da obrazuje kvalitetne kadrove nego i da sačuva ljude da ne odlaze sa ovih prostora, da privučemo mlade i investicije“, rekao je prorektor Bokonjić.

Prema riječima profesora Bokonjića, važne su posjete predstavnika lokalnih zajednica iz Evropske unije jer oni prenose dobre modele, te na taj način ohrabruju lokalne zajednice iz BiH.

Govoreći o apliciranju za dobijanje sredstava iz evropskih projekata, prorektor Bokonjić je istakao da Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima bogato iskustvo u toj oblasti.

Student prorektor Dušan Simanić rekao je da za studente UIS-a predstavlja veliku čast što su gosti Univerziteta predstavnici Evopskog komiteta regija, te da je ova posjeta bila dobra prilika da se predstavi Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

„Razmijenili smo mišljenja sa tako važnom Radnom grupom za Zapadni Balkan. Oni su nas informisali o novim projektima u kojima studenti mogu učestvovati u razmijeni, te obezbijediti školarine“, rekao je Simanić.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u saradnji sa Evropskim komitetom regija (CoR), organizovalo je sastanak Radne grupe za Zapadni Balkan 24. i 25. oktobra 2017. godine u Istočnom Sarajevu.

Evropski komitet regija je savjetodavno tijelo koje predstavlja skupštinu regionalnih i lokalnih predstavnika iz zemalja članica Evropske unije. U okviru Evropskog komiteta regija djeluje Radna grupa za Zapadni Balkan čiji je cilj podsticanje dijaloga između lokalnih i regionalnih vlasti EU i njihovih partnera iz zemalja Zapadnog Balkana, što trenutno uključuje Bosnu i Hercegovinu.