Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка радова на реконструкцији и адаптацији степеништа испред зграде Правног факултета“ за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву