Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге осигурања запослених“ за потребе Економског факултета Пале

Прилог: Одлука