Одржан састанак менаџмента пројекта „SMARTEL“

На Универзитету у Источном Сарајеву 7. и 8. априла 2022. године одржан је састанак менаџмента „SMARTEL“ пројекта.

Пројекат SMARTEL, пуног назива „Унапрјеђење процеса образовања кроз развој мултимедијалне платформе за е-учење и паметних учионица“ је пројекат из области изградње капацитета (Кључна акција 2) ERASMUS+ програма, финансиран од стране Европске комисије, а имплементира се од почетка 2021. године.

Учесници састанка били су представници институција чланица корзоцијума пројекта гдје се дискутовало о имплементираним активностима, те је договорен план за наредни период. Такође, одржана је презентација о Универзитету у Источном Сарајеву, представљени истраживачки капацитети, те организована посјета лабораторијама Електротехничког, Машинског и Пољопривредног фкултета.

Кроз SMARTEL пројекат Универзитет у Источном Сарајеву ће опремити три учионице најмодернијом опремом неопходном за извођење онлајн наставе, те ће се реализовати одговарајуће обуке кроз које ће наставници стећи педагошке компетенције за реализацију наставе на даљину.