Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка горива” за потребе Педагошког факултета у Бијељини