Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Nabavka goriva” za potrebe Pedagoškog fakulteta u Bijeljini