Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Актуарство, кандидат др Мирела Митрашевић

Прилог: Извјештај