Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуге одржавања возила – ЛОТ1“ за потребе Медицинског факултета у Фочи

Прилог: Образац