Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка стоматолошког материјала и прибора – ЛОТ 2 Набавка стоматолошког материјала” за потребе Медицинског факултета Фоча