Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге осигурања радника“ за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Одлука