Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Одлука