Одржана XIX сједница Сената

У четвртак, 15. јула, одржана је осамнаеста сједница Сената Универзитета у Источном Сарајеву, којом је предсједавао ректор проф. др Милан Кулић.

На сједници су усвојене одлуке о изборима у академска звања, те је ријешено по захтјевима за преиспитивање претходних одлука о изборима у академска звања.

Усвајен је  Извјештаја о резултатима првог уписног рока на Универзитету у Источном Сарајеву.

Донијета је Одлука о утврђивању Приједлога повећања броја студената, за упис у прву годину првог циклуса студија, у академској 2021/2022. години, на студијским програмима: Медицина, Здравствена њега, Стоматологија, те Специјална едукација и рехабилитација, на Медицинском факултету Фоча.

Усвојен је извјештај о подобности тема за израду докторских дисертација и извјештај о урађеним докторским дисертацијама.

Донијета је одлука о усвајању измјена и допуна листи одговорних наставника и сарадника за академску 2020/2021. годину, на факултетима/академијама Универзитета у Источном Сарајеву, као и одлука о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника.

Усвојена је Стратегија развоја Универзитета у Источном Сарајеву за период 2021-2026. година.

Чланови Сената су разматрали и усвојили Елаборат о програму цјеложивотног учења – Образовање из области географских информационих система у шумарству.

Усвојен је Приједлог Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Фоча за публиковање рукописа под називом ,,Основи педијатрије“, као универзитетског издања, као и Приједлог Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Источно Сарајево за публиковање рукописа под називом ,,Техника високог напона 2“, као универзитетског издања.