Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка услуге изнајмљивања дизалице са руковаоцем“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука