Размјена студената и наставника са Аксарај универзитетом – ЕRASMUS+

Објављен је позив за пријаву студената и наставника за размјену са Аксарај универзитетом, а доступан број мјеста за наставнике и студенте Универзитета у Источном Сарајеву је два мјеста за наставнике и једно мјесто за студенте.

Период мобилности студента може трајати 3 мјесеца.

Период мобилности наставног особља може трајати 7 дана.

Област коју предвиђа и покрива споразум је Биологија. Пријаве се врше онлајн на сљедећим линковима:

За студенте:

https://forms.gle/82CjEG4W7GSNaj9J7

За наставнике:

https://forms.gle/dJHAcj18JtxK572G9

Важни датуми:

Период за пријаве: 15.7.2021 (четвртак) – 30.7.2021. године (петак)
Датум објаве резултата за наставнике6.8.2021. године (петак)
Датум објаве резултата за студенте: 6.8.2021. године (петак)

Потребни услови за студентску мобилност:

Међународна мобилност са партнерским земљама, путем посебних Еrasmus+ пројеката познатих као КА107, спроводи се само у земљама дефинисаним у пројекту и у уговореним институцијама високог образовања у тим земљама.

– Студенти могу да искористе мобилност само у једном семестру академске 2021-2022. године.

– Студенти који су на завршној години студија и апсолвенти не могу се пријавити за овај програм мобилности.

Потребни услови за мобилност наставног особља:

Наставно собље мора бити запослено на пуно или одређено радно вријеме на високошколској установи.

Критеријуми за евалуацију наставног особља:

– Предност се даје онима који учествују по први пут.

– Познавање страног језика.

– Предност се даје особљу са инвалидитетом.

Израчунавање путних трошкова:

Износ путне субвенције која  ће се исплатити особљу и студентима који користи активност мобилности, може се израчунати помоћу калкулатора на сљедећој адреси:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Сви подаци у вези са пријавом за мобилност се налазе се на овом линку,  а уз пријаву је потребно доставити и сљедеће:

Learning Agreement – Student mobility for Studies

Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement

Предмети које студент може да слуша на Аксарај универзитету се налазе на сљедећем линку.

Заинтересовани кандидати су дужни да се јаве контакт особи за међународну сарадњу/продекану за НИР свог факулетета, те на тај начин информишу свој матични факултет о пријави. Све потребне документе за обављање онлајн пријаве, кандидати су дужни сачувати и предати контакт особи за међународну сарадњу/продекану за НИР свог факулетета до коначног одабира кандидата за размјену.

Уколико је потребна помоћ приликом попуњавања докумената за пријаву, сви кандидати могу да се јаве служби за међународну сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву iroffice@ues.rs.ba, контакт особи за међународну сарадњу на Технолошком факултету Зворник, доц. др Милану Вукићу на имејл адресу milan.vukic@tfzv.ues.rs.ba или продекану за НИР Технолошког факултета Зворник, проф. др Светлани Пелемиш на имејл prodekan.nir@tfzv.ues.rs.ba.