Razmjena studenata i nastavnika sa Aksaraj univerzitetom – ERASMUS+

Objavljen je poziv za prijavu studenata i nastavnika za razmjenu sa Aksaraj univerzitetom, a dostupan broj mjesta za nastavnike i studente Univerziteta u Istočnom Sarajevu je dva mjesta za nastavnike i jedno mjesto za studente.

Period mobilnosti studenta može trajati 3 mjeseca.

Period mobilnosti nastavnog osoblja može trajati 7 dana.

Oblast koju predviđa i pokriva sporazum je Biologija. Prijave se vrše onlajn na sljedećim linkovima:

Za studente:

https://forms.gle/82CjEG4W7GSNaj9J7

Za nastavnike:

https://forms.gle/dJHAcj18JtxK572G9

Važni datumi:

Period za prijave: 15.7.2021 (četvrtak) – 30.7.2021. godine (petak)

Datum objave rezultata za nastavnike: 6.8.2021. godine (petak)

Datum objave rezultata za studente: 6.8.2021. godine (petak)

Potrebni uslovi za studentsku mobilnost:

Međunarodna mobilnost sa partnerskim zemljama, putem posebnih Erasmus+ projekata poznatih kao KA107, sprovodi se samo u zemljama definisanim u projektu i u ugovorenim institucijama visokog obrazovanja u tim zemljama.

– Studenti mogu da iskoriste mobilnost samo u jednom semestru akademske 2021-2022. godine.

– Studenti koji su na završnoj godini studija i apsolventi ne mogu se prijaviti za ovaj program mobilnosti.

Potrebni uslovi za mobilnost nastavnog osoblja:

Nastavno soblje mora biti zaposleno na puno ili određeno radno vrijeme na visokoškolskoj ustanovi.

Kriterijumi za evaluaciju nastavnog osoblja:

– Prednost se daje onima koji učestvuju po prvi put.

– Poznavanje stranog jezika.

– Prednost se daje osoblju sa invaliditetom.

Izračunavanje putnih troškova:

Iznos putne subvencije koja  će se isplatiti osoblju i studentima koji koristi aktivnost mobilnosti, može se izračunati pomoću kalkulatora na sljedećoj adresi:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Svi podaci u vezi sa prijavom za mobilnost se nalaze se na ovom linku,  a uz prijavu je potrebno dostaviti i sljedeće:

Learning Agreement – Student mobility for Studies

Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement

Predmeti koje student može da sluša na Aksaraj univerzitetu se nalaze na sljedećem linku.

Zainteresovani kandidati su dužni da se jave kontakt osobi za međunarodnu saradnju/prodekanu za NIR svog fakuleteta, te na taj način informišu svoj matični fakultet o prijavi. Sve potrebne dokumente za obavljanje onlajn prijave, kandidati su dužni sačuvati i predati kontakt osobi za međunarodnu saradnju/prodekanu za NIR svog fakuleteta do konačnog odabira kandidata za razmjenu.

Ukoliko je potrebna pomoć prilikom popunjavanja dokumenata za prijavu, svi kandidati mogu da se jave službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu iroffice@ues.rs.ba, kontakt osobi za međunarodnu saradnju na Tehnološkom fakultetu Zvornik, doc. dr Milanu Vukiću na imejl adresu milan.vukic@tfzv.ues.rs.ba ili prodekanu za NIR Tehnološkog fakulteta Zvornik, prof. dr Svetlani Pelemiš na imejl prodekan.nir@tfzv.ues.rs.ba.