Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка моторног возила” за потребе Технолошког факултета Зворник