Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка горива“ за потребе Правног факултета Пале

Прилог: Одлука