Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лабораторијске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Development of Мaster Curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment for Western Balkans HEIs/ECOBIAS”

Прилог: Одлука