Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Међународна економија, кандидат др Весна Петровић

Прилог: Извјештај