Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професор, ужа научна област Машинство, кандидат др Александар Кошарац

Прилог: Извјештај