Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуге смјештаја и исхране професора“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац