Отворен позив Interreg Медитерански транснационални програм 2014-2020

Interreg Медитерански транснационални програм 2014-2020 објавио је четврти циљани позив за модуларне пројекте (transfer i mainstream) који ће бити отворен од 01.10.2020. до 15.12.2020. године.

Позив је отворен за пројекте у оквиру програмске приоритетне осе 2, S.O.2.1. Енергетска ефикасност у изградњи и S.O.2.2. Обновљива енергија.

Индикативна финансијска алокација за овај позив износи око 4 милиона EUR.

Више информација можете пронаћи овдје и у документима у прилогу.

2.-Interreg-MED-Modular-projects

ToR_Transfer_Mainstream_EN_Final