Расписан конкурс за домаће и међународне стручњаке за акредитацију

Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине ( HEA B&H) расписала је јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма.

У категорији домаћих стручњака конкурс је расписан за:

  • представнике академске заједнице у БиХ за области: природне науке, биомедицина и здравство, биотехничке науке, хуманистичке науке (укључујући све области умјетности)
  • представнике привреде и праксе за области: природне науке, биомедицина и здравство, биотехничке науке, хуманистичке науке (укључујући све области умјетности) и
  • представнике студената за области: природне науке, техничке науке, биомедицина и здравство, биотехничке науке, друштвене науке, хуманистичке науке (укључујући све области умјетности).

Kонкурс је расписан 2. јула и отворен је 30 дана од дана објављивања.

Канцеларија за осигурање квалитета упућује позив академском особљу и студентима свих циклуса студија да, уколико испуњавају услове конкурса, пријаве се на исти како би Универзитет у Источном Сарајеву (УИС) имао што више својих представника на листи стручњака из реда академске заједнице и студената, а који би у наредном периоду могли бити укључени у процес акредитације других високошколских установа у Републици Српској и БиХ.

Експерти са нашег Универзитета који се већ налазе на листи, не морају поново подносити пријаву. Услов „искуство у реформама високог образовања“ наведен у конкурсу за категорију студенти није елиминаторан.

Конкурс

Образац за пријаву