Старт / Вијести - Универзитет / Пројекат „Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“ у завршниј фази реализације

Пројекат „Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“ у завршниј фази реализације

Факултет за производњу и менаџмент Требиње je u завршној фази реализације пројекта, одобреног за суфинансирање од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво „Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“.

Овај пројекат Факултет реализује у сарадњи са „Музејом Херцеговине Требиње“ и Математичким Институтом САНУ.

Дигитализација музејске грађе је једно од круцијалних питања музеја данашњице. Дугорочни стратешки циљ овог програма је и јачање ресурса и институционалне и стручне способности  музеја да планирају, изграћују и одржавају квалитетне дигиталне садржаје и услуге.

Дигитализација пружа велике могућности у манипулисању, кориштењу, дистрибуцији, и посебно чувању грађе за будућност. Дигитализацијом своје грађе Музеј ће омогућити приступ јединицама грађе које представљају вриједне и јединствене примјерке археолошке, етнолошке, збирке Јована Дучића, умјетничке и природњачке збирке. Темељна је сврха овим путем повећати приступ и кориштење фонда Музеја, заштитити вриједне примјерке и омогућити лакше кориштење често употребљаване грађе. С тим су циљевима усклађени критерији одабира грађе за дигитализацију.

Дигитализовано је око 70% од укупне количине издвојених предмета из сваке збирке до данас. Предмети који су дигитализовани су већином предмети тро-диманзионалног облика за чију је дигитализацију кориштен 3Д скенер са пратећом опремом и софтвером. Преостала количина предмета тј. артефеката коју је потребно дигитализовати јесу „предмети“ који су већином израђени од папира, платна, пергамента или њима сличних материјала те је за њихову дигитализацију потребно кориштење flat-bed скенера или опреме која се по својим техничким карактеристикама разликује од опреме кориштене за скенирање тро-димензионалних облика тј. предмета.

Наком комплетирања цјелокупне збирке дигитализованих предмета, исте је потребо пост-процесирати у различитим софтверима како би се добили квалитетни output-и који ће бити оптимизовани за чување и приказ на различитим медијима. Један од изабраних медија за приказ дигитализованих предмета биће и web-сајт „Музеја Херцеговине Требиње“ гдје ће дигитализовани предмети бити распоређени по збиркама којима припадају те ће у оквиру тих збирки бити омогућен њихов виртуелни преглед у 360° са свим детаљима о сваком предмету појединачно.

Објављивањем дигитализованог садржаја путем Интернета грађа постаје доступна на даљину, без обзира на то гдје се корисник налази, и у вријеме које одговара кориснику. Музеј нудећи своје садржај овим путем, може рачунати на то да ће се проширити њихова корисничка заједница, да ће њихова понуда постати видљивија те ће привући и нове врсте корисника, који иначе можда не би сазнали за садржаје које оне нуде.