Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент – Мирослав Јокић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент – Мирослав Јокић

Прилог: Извјештај