Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге организовања курса енглеског језика“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге организовања курса енглеског језика“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука