Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка горива“ за потребе Факултета филизчког васпитања и спорта Пале

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка горива“ за потребе Факултета филизчког васпитања и спорта Пале

Прилог: Образац