Извјештај комисије за избор у академско звање доцента-Сњежана Милинковић

Извјештај комисије за избор у академско звање доцента, ужа научна област: Рачунарске науке.

Прилог: Извјештај