Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Оливера Говедарица и Ана Цицмил

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Оливера Говедарица и Ана Цицмил

Прилог: Извјештај