Старт / Вијести - Академија ликовних умјетности / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Јованка Станојевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Јованка Станојевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) – група предмета Сликарство.

Прилог: Извјештај