Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка библиотечких књига“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка библиотечких књига“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука