Старт / Вијести - Економски факултет - Брчко / Позив за учешће на Шестој међународној конференцији „Актуелни проблеми високог образовања, науке и привреде Босне и Херецеговине, те могућности њиховог превазилажења“

Позив за учешће на Шестој међународној конференцији „Актуелни проблеми високог образовања, науке и привреде Босне и Херецеговине, те могућности њиховог превазилажења“

Економски факултет Брчко Универзитета у Источном Сарајеву, уз подршку суорганизатора, организује Шесту међународну конференцију „Актуелни проблеми високог образовања, науке и привреде Босне и Херецеговине, те могућности њиховог превазилажења“ која ће се одржати од 6. до 8. новембра 2019. године у просторијама Економског факултета Брчко.

С обзиром на чињеницу да је град Брчко трговачки центар са дугогодишњом традицијом препозната је потреба за успостављањем и унапређивањем повезаности између власти, привреде и институција високог образовања. Интеракцијом између власти, привреде и високог образовања ствара се могућност да институције високог образовања узму учешће у креирању услова за економски развој и напредак локалне и шире друштвене заједнице.

Циљ Конференције је размјена идеја, метода и искустава које могу да се примијене у ширем подручју економског и друштвеног живота и усклађивање студијских програма високог образовања са потребама привреде.

Рок за достављање апстраката је  30. септембар, а за достављање радова 31. октобар 2019. године.

Суорганизатори Конференције су Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Електротехнички  и  Филозофски факултет  Универзитета  у Источном  Сарајеву,  Факултет  за  хотелијерство  и  туризам Врњачка Бања, Економски факултет у Суботици, „Perm State Agro-Technological University Russia“, „Voronezh State Agricultural University Russia“, „Aleksandras Stulginskis University“, „Faculty of Economics and Management Lithuania“, „Selçuk University Konya-Turkey“ и „Shanghai Polytechnic University“.

Додатне информације о упуствима за израду и достављање апстраката и радова, важним датумима и контактима можете пронаћи на веб адреси http://konferencija.efb.ues.rs.ba/ или упитом на мејл konferencija.efb@gmail.com.