МНРВОИД: Конкурс за суфинансирање Програма међународне научноистраживачке сарадње у 2019. години

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске објавило је Конкурс за суфинансирање Програма међународне научноистраживачке сарадње у 2019. години.

У оквиру поменутог програма Министарство ће, у складу са критеријумима наведеним у конкурсу, суфинансирати учешће истраживача на научним скуповима у иностранству, боравак или долазак страних научника по позиву, научно-студијске боравке у иностранству и научна усавршавања у страној научној установи, као и учешћа у научноистраживачким програмима Европске уније ((COST и HORIZON2020).

У зависности од критеријума за сваку појединачну тачку конкурса, право пријаве на конкурс имају истраживачи и научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству.

Конкурс је отворен до 31.10.2019. године.

Више информација на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx