Start / NIR Vijesti / Aktuelno / MNRVOID: Konkurs za sufinansiranje Programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2019. godini

MNRVOID: Konkurs za sufinansiranje Programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2019. godini

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je Konkurs za sufinansiranje Programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2019. godini.

U okviru pomenutog programa Ministarstvo će, u skladu sa kriterijumima navedenim u konkursu, sufinansirati učešće istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu, boravak ili dolazak stranih naučnika po pozivu, naučno-studijske boravke u inostranstvu i naučna usavršavanja u stranoj naučnoj ustanovi, kao i učešća u naučnoistraživačkim programima Evropske unije (COST i HORIZON2020).

U zavisnosti od kriterijuma za svaku pojedinačnu tačku konkursa, pravo prijave na konkurs imaju istraživači i naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu.

Konkurs je otvoren do 31.10.2019. godine.

Više informacija na: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx