Старт / Вијести - Машински факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Милија Краишник

Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Милија Краишник

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент или ванредни професор, ужа научна област Машинство – Милија Краишник

Прилог: Извјештај Милија Краишник