Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка материјала за чишћење“ за потребе Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука