Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка наставних помагала (двотепени монитор састава тијела и подоскоп)“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац