Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка наставних помагала“ за потребе Факултета фиичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука