Старт / Вијести - Електротехнички факултет / Извјештај комисије о избору у звање асистента – Зорана Штака

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Зорана Штака

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Рачунарске науке – Зорана Штака

Прилог: Извјештај Зорана Штака