Старт / Вијести - Електротехнички факултет / Извјештај комисије о избору у звање асистента – Никола Кукрић

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Никола Кукрић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Електроника и електронски системи (ужа образовна област Електроника и електронски системи) – Никола Кукрић

Прилог:  Извјештај Никола Кукрић